Vald husmodell: valmat tak

Enplanshus med valmat tak stomrest på Ingarö

Enplanshus med valmat tak stomrest på Ingarö

På Ingarö utanför Stockholm har vi denna månad stomrest ett enplanshus på 120 m². Huset ligger på ett fritidshusområde och därför fanns begränsningar i hur stort huset kunde byggas. För att huset ska kännas nättare och inte bli för högt, valdes ett valmat tak.

Menu